Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Roma (Itaalia) 24. juunil 2013 – Cristiano Blanco versus Agenzia delle Entrate

(kohtuasi C-344/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Roma

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Cristiano Blanco

Vastustaja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (maksuameti Rooma provintsi I büroo – kontrolliosakond)

Eelotsuse küsimus

Kas see, kui Itaalias elavad isikud on kohustatud Euroopa Liidu liikmesriikide kasiinodes saadud võidud deklareerima ja nende pealt makse tasuma, nagu on sätestatud vabariigi presidendi 22. detsembri 1986. aasta dekreedi nr 917 (tulumaksuseaduse konsolideeritud redaktsioon, edaspidi „TUIR”) artikli 67 punktis d, on EÜ artikliga 49 vastuolus või tuleb seda pidada õigustatuks, kuna see toimub EÜ artikli 46 tähenduses avaliku korra, avaliku julgeoleku või rahvatervise huvides?