Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) 28. lipnja 2013. – Cristiano Blanco protiv Agenzia delle Entrate

(Predmet C-344/13)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji