Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Roma (Taliansko) 24. júna 2013 – Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(vec C-344/13)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Cristiano Blanco

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Prejudiciálna otázka

Je uloženie povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň na účely zdanenia výhier, ktoré v herniach v členských štátoch Európskej únie získajú osoby s bydliskom v Taliansku, ako to upravuje článok 67 písm. d) dekrétu prezidenta Talianskej republiky č. 917 z 22. decembra 1986 [TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)] (jednotného textu o dani z príjmov), v rozpore s článkom 49 ES, alebo ho možno považovať za odôvodnené z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia v zmysle článku 46 ES?