Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) 24. junija 2013 – Cristiano Blanco proti Agenzia delle Entrate

(Zadeva C-344/13)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Roma

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cristiano Blanco

Tožena stranka: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je obveznost prijavljanja podatkov za davčne namene in obdavčitve dobitkov, ki jih oseba s prebivališčem v Italiji prejme v igralnicah držav članic Evropske unije, kot je določeno v členu 67(d) uredbe predsednika republike št. 917 z dne 22. decembra 1986 (enotno besedilo predpisov o obdavčitvi dohodka, v nadaljevanju: TUIR), v nasprotju s členom 49 Pogodbe ES ali je treba šteti, da je upravičena zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja na podlagi člena 46 Pogodbe ES?