Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 24 juni 2013 – Cristiano Blanco mot Agenzia delle Entrate

(Mål C-344/13)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cristiano Blanco

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Tolkningsfråga

Strider deklarationsskyldigheten för och beskattningen av vinster som personer bosatta i Italien har vunnit i spelhallar i medlemsstater i Europeiska unionen, vilket föreskrivs i artikel 67 d i presidentdekret nr 917 av den 22 december 1986 (TUIR), mot artikel 49 i EG-fördraget eller ska de anses vara motiverade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa i den mening som avses i artikel 46 i EG-fördraget?