Language of document :

2014 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) / Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Sujungtos bylos C-344/13 ir C-367/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas paslaugų teikimas – Apribojimai – Mokesčių teisės aktai – Pajamos iš azartinių lošimų laimėjimų – Skirtingas užsienyje gautų laimėjimų ir nacionalinėse įstaigose gautų laimėjimų apmokestinimas)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Roma

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Atsakovė: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Rezoliucinė dalis

SESV 52 ir 56 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kuriuo kitose valstybėse narėse esančiose azartinių lošimų įstaigose gauti laimėjimai apmokestinami, o jos nacionalinėje teritorijoje esančiose azartinių lošimų įstaigose gautos panašios pajamos neapmokestinamos.

____________

1 OL C 260, 2013 9 7.