Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria provinciale di Roma – l-Italja) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) vs Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Kawżi Magħquda C-344/13 u C-367/13) 1

(Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Libertà li jiġu provduti servizzi – Restrizzjonijiet – Leġiżlazzjoni fiskali – Dħul provenjenti minn flus mirbuħa mil-logħob tal-ażżard – Differenza fit-tassazzjoni bejn flus mirbuħa f’pajjiżi barranin u dawk provenjenti minn stabbilimenti nazzjonali)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Commissione tributaria provinciale di Roma

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Konvenuta: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Dispożittiv

L-Artikoli 52 u 56 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu l-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tissuġġetta għat-taxxa fuq id-dħul il-flus mirbuħa minn logħob tal-ażżard fi stabbilimenti tal-logħob li jinsabu fi Stati Membri oħra, u li teżenta mill-imsemmija taxxi, dħul simili meta huwa provenjenti minn stabbilimenti li jinsabu fit-territorju nazzjonali tiegħu.

____________

1 ĠU C 260, 07.09.2013