Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Spojeni predmeti C‑344/13 i C‑367/13

Cristiano Blanco

i

Pier Paolo Fabretti

protiv

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputila

Commissione tributaria provinciale di Roma)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno pružanje usluga – Ograničenja – Porezno zakonodavstvo – Prihodi od igara na sreću – Razlika u oporezivanju dobitaka ostvarenih u inozemstvu i onih koji su ostvareni u nacionalnim kasinima“

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 22. listopada 2014.

Sloboda pružanja usluga – Ograničenja – Igre na sreću – Nacionalni propis koji uvodi razliku u oporezivanju dobitaka ostvarenih u inozemstvu i onih koji su ostvareni u nacionalnim kasinima – Nedopuštenost – Opravdanje – Nepostojanje

(čl. 52. i 56. UFEU‑a)

Članke 52. i 56. UFEU‑a treba tumačiti u smislu da im je protivno zakonodavstvo države članice prema kojem se dobici ostvareni u kasinima koja se nalaze u drugim državama članicama oporezuju porezom na dohodak, a istog su poreza oslobođeni slični prihodi ostvareni u kasinima koja se nalaze na njezinu državnom području.

Očito diskriminatorno, nacionalno zakonodavstvo poput onoga iz glavnog postupka može se opravdati samo u mjeri u kojoj slijedi ciljeve zaštite javnog poretka, javne sigurnosti i javnog zdravlja u smislu članka 52. UFEU‑a te u mjeri u kojoj ograničenja koja sadrži udovoljavaju uvjetu proporcionalnosti. To nije slučaj s ovim zakonodavstvom jer, s jedne strane, što se tiče ciljeva koji se odnose na sprečavanje pranja novca kao i ograničivanje odljeva u inozemstvo odnosno ulaska u dotičnu državu članicu kapitala čije se porijeklo ne može sa sigurnošću utvrditi, tijela države članice ne mogu valjano općenito i bez razlike pretpostaviti da se tijela i subjekti u drugoj državi članici bave kriminalnim aktivnostima. S druge strane, što se tiče borbe protiv ovisnosti o igrama na sreću koja potpada pod zaštitu javnog zdravlja, dotično zakonodavstvo nije prikladno da bi se na dosljedan način zajamčilo ostvarenje cilja borbe protiv ovisnosti o igrama na sreću jer oslobođenje dobitaka ostvarenih u kasinima koja se nalaze na državnom području dotične države članice može potaknuti potrošače da sudjeluju u igrama na sreću koje im omogućuju da se koriste takvim oslobođenjem.

(t. 32., 33., 39., 41., 44., 46.‑48. i izreka)