Language of document : ECLI:EU:C:2014:2311

Združeni zadevi C‑344/13 in C‑367/13

Cristiano Blanco

in

Pier Paolo Fabretti

proti

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe,

ki ju je vložilo Commissione tributaria provinciale di Roma)

„Predhodno odločanje – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Davčna zakonodaja – Dohodki iz dobitkov pri igrah na srečo – Različna obdavčitev dobitkov iz tujine in dobitkov iz nacionalnih igralnic“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. oktobra 2014

Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Igre na srečo – Nacionalna ureditev, ki določa različno obdavčitev za dohodke od teh iger iz tujine in dohodke iz nacionalnih igralnic – Nedopustnost – Utemeljitev – Neobstoj


(člena 52 PDEU in 56 PDEU)

Člena 52 PDEU in 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta zakonodaji države članice, ki za dobitke od iger na srečo, prejete v igralnicah v drugih državah članicah, določa obdavčitev z davkom na dohodek in ki določa oprostitev tega davka za podobne dohodke, če izvirajo iz igralnic na njenem nacionalnem ozemlju.

Tako očitno diskriminatorno zakonodajo je mogoče utemeljiti le, če se z njo dosegajo cilji, ki ustrezajo razlogom javnega reda, javne varnosti in javnega zdravja v smislu člena 52 PDEU in če omejitve, ki jih določa, izpolnjujejo pogoje v zvezi s sorazmernostjo. Vendar ta zakonodaja ni tak primer, ker na eni strani glede ciljev v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in nujnostjo omejevanja bega kapitala nepreverjenega izvora v tujino ali njegovega vnosa v zadevno državo, organi te države ne morejo na splošno in brez razlikovanja upravičeno domnevati, da organizacije in subjekti s sedežem v drugi državi članici opravljajo kriminalne dejavnosti. Na drugi strani glede boja proti zasvojenosti z igrami na srečo, ki spada na področje varstva javnega zdravja, zadevna zakonodaja ni primerna za koherentno zagotavljanje uresničevanja cilja boja proti zasvojenosti z igrami na srečo, ker davčna oprostitev dobitkov iz igralnic na ozemlju zadevne države članice lahko spodbudi potrošnike k sodelovanju pri igrah na srečo, za katere lahko izkoristijo to oprostitev.

(Glej točke 32, 33, 39, 41, 44, od 46 do 48 in izrek.)