Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 13. december 2012 - Parikka mod SEAE

(Sag F-70/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 258 af 25.8.12, s. 29.