Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 13.12.2012 - Parikka v. SEAE

(Asia F-70/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 258, 25.8.2012, s. 29.