Language of document :

2012 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Parikka prieš SEAE

(Byla F-70/12)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 258, 2012 8 25, p. 29.