Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 decembrie 2012 - Parikka/SEAE

(Cauza F-70/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 258, 25.8.2012, p. 29.