Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 13. decembra 2012 - Parikka proti SEAE

(Zadeva F-70/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 258, 25.8.2012, str. 29.