Language of document :

Kanne 17.7.2012 – ZZ ym. v. EIP

(Asia F-73/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja muut (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä palkkakuiteista ilmenevien päätösten soveltaa Euroopan investointipankin yleistä päätöstä, jolla vahvistettiin palkkakehityksen enimmäismääräksi 2,8 prosenttia koko henkilöstön osalta, ja päätöksen, jossa määriteltiin ansioituneisuustaulukko, joka sisälsi 1 prosentin palkanlaskun, kumoaminen ja toisaalta vastaajan velvoittaminen maksamaan palkanero viivästyskuluineen sekä suorittamaan vahingonkorvausta

Vaatimukset

On kumottava huhtikuun 2012 palkkakuiteista ilmenevät päätökset, eli päätös soveltaa kantajiin EIP:n hallintoneuvoston 13.12.2011 antamaa päätöstä, jolla vahvistettiin palkkakehityksen enimmäismääräksi 2,8 prosenttia, ja EIP:n hallituksen 14.2.2012 antamaa päätöstä, jossa määriteltiin ansioituneisuustaulukko, joka sisälsi 1 prosentin palkanlaskun, sekä samoilta osin kaikki myöhempiin palkkakuitteihin sisältyvät päätökset;

vastaaja on velvoitettava maksamaan edellä mainituista EIP:n hallintoneuvoston 13.12.2011 antamasta päätöksestä ja EIP:n hallituksen 12.4.2012 antamasta päätöksestä seuraava palkanero suhteessa aiemmin sovellettuun palkkajärjestelmään; tähän erotukseen on lisättävä 12.4.2012 alkaen ja tämän jälkeen joka kuun 12 päivä laskettavat, EKP:n korkokannan mukaiset viivästyskorot lisättynä 3 prosenttiyksiköllä siihen asti, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan ostovoiman alentumisesta johtuva vahinko, joka on arvioitava kohtuuden mukaan ja jonka suuruudeksi on tilapäisesti vahvistettava 1,5 prosenttia kunkin kantajan kuukausipalkasta

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.