Language of document :

Talan väckt den 9 juli 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-72/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna om vilken lön som ska erhållas av sökanden, tidigare tillfälligt anställd i lönegrad A4 (AD 12), sedermera tjänsteman i lönegrad AD 6.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

i första hand ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 december 2011 att återkräva ett belopp om 172 236,42 euro enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna,

i andra hand förplikta kommissionen att till sökanden betala ett belopp om 172 236,42 euro eller, i tredje hand ett belopp motsvarande vad som utbetalats felaktigt till och med dagen då felet upptäcktes men inte rättades till eller, i fjärde hand, ett belopp motsvarande vad som utbetalat felaktigt fram till november månad 2010, då multiplikationsfaktorn korrigerades, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.