Language of document :

Sag anlagt den 20. juli 2012 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-75/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgerne har erhvervet før deres tiltrædelse af tjenesten ved Europa-Kommissionen, og, om fornødent, af afgørelserne om afslag på de af sagsøgerne indgivne klager.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgerne har erhvervet før deres tiltrædelse af tjenesten ved Europa-Kommissionen.

Om fornødent annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgernes klager, der blev indgivet med henblik på anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og de aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor de indgav deres ansøgninger om overførsel af deres pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.