Language of document :

Acțiune introdusă la 20 iulie 2012 – ZZ și ZZ/Comisia

(Cauza F-75/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor privind calcularea sporului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii anteriori angajării în muncă în cadrul Comisiei Europene și, în măsura în care este necesar, a deciziilor de respingere a reclamațiilor depuse de reclamanți

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor prind calcularea sporului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii anteriori angajării în muncă în cadrul Comisiei Europene;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor prin care se urmărea aplicare unor DGA și a valorilor actuariale în vigoare la momentul cererii lor de transfer al drepturilor de pensie.

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.