Language of document :

Acțiune introdusă la 5 iulie 2012 – BZ/BCE

(Cauza F-71/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BZ (reprezentant: N. Lhöest, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Băncii Centrale Europene prin care s-a respins cererea reclamantei de stabilire a originii profesionale a bolii de care suferă

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Băncii Centrale Europene din 25 aprilie 2012 prin care s-au respins solicitările reclamantei formulate prin cererea din 28 iunie 2011 și prin căile de atac exercitate ulterior, la datele de 24 octombrie 2011 și 20 februarie 2012, în cadrul procedurii administrative prealabile;

pe cale de consecință, admiterea solicitărilor reclamantei, astfel cum au fost formulate prin cererea principală și prin căile de atac exercitate ulterior în cadrul procedurii administrative prealabile și, în special, încuviințarea efectuării unei anchete adecvate și întocmirea unui raport astfel redactat încât să cuprindă toate aspectele legate de situația sa profesională, necesare efectuării unei evaluări medicale;

obligarea Băncii Centrale Europene să îi comunice reclamantei toate datele referitoare la situația sa medicală colectate și stocate de DG-H, inclusiv datele colectate până în prezent [cuprinzând și răspunsul la chestionar, într-o formă care să nu fie anonimizată și celelalte date colectate (spre exemplu notele interviurilor organizate de DG-H, prezentate într-o formă care să nu fie anonimizată), precum și datele viitoare care ar putea fi colectate în cadrul unei noi proceduri. Dacă aceste date conțin informații de ordin medical, ele pot fi transmise medicului său];

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a sumei de 50 000 de euro pentru nerespectarea termenului rezonabil de efectuare a procedurii;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a sumei de 5 000 de euro, reprezentând onorariile de avocat plătite în ceea ce privește procedurile medicale nelegale;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a sumei de 50 000 de euro pentru daunele morale cauzate de acțiunile nelegale și de efortul suplimentar inutil depus în cadrul procedurii de evaluare a bolii profesionale și a celei de evaluare a handicapului;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a sumei de 25 000 de euro pentru încercarea de a-i afecta reputația și renumele și pentru încercarea de a-i înceta contactul de muncă în mod nelegal;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a diferenței dintre alocația pentru handicap primită de aceasta și salariul integral, începând cu luna ianuarie 2009;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a sumei de 100 000 de euro pentru pierderea perspectivelor de carieră;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata unei despăgubiri corespunzătoare unei măriri de salariu de 7 trepte salariale pe an (3,5 %), începând cu anul 2009;

obligarea Băncii Centrale Europene la decontarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate în legătură cu boala de care suferă, începând cu anul 2006;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata către reclamantă a unei dobânzi de întârziere de 8 % din cuantumul sumei ce îi va fi acordată;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata integrală a cheltuielilor de judecată.