Language of document :

Tožba, vložena 5. julija 2012 – BZ proti ECB

(Zadeva F-71/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BZ (zastopnik: N. Lhöest, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa ECB o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za priznanje njene bolezni kot poklicne bolezni.

Predlogi tožeče stranke

Sklep ECB z dne 25. aprila 2012 o zavrnitvi zahtev, ki jih je tožeča stranka navedla v vlogi z dne 28. junija 2011 in v dopisih z dne 24. oktobra 2011 in 20. februarja 2012, naj se razglasi za ničen;

posledično naj se ugodi zahtevam tožeče stranke, kot so navedene v vlogi in dopisih; zlasti naj se opravi temeljita preiskava in naj se napiše podrobno poročilo, v katerem bodo navedena vsa dejstva, povezana z njenim delom, ki so upoštevna za izdelavo zdravniškega poročila;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki posreduje vse podatke o njenem zdravstvenem stanju in o zdravniških postopkih, ki jih zbira in shranjuje DG-H (generalni direktorat za kadrovske zadeve, proračun in organizacijo), vključno s podatki, ki so bili doslej zbrani (vključno z odgovorom na neanonimni vprašalnik in drugimi zbranimi podatki (npr. zapiski s sestankov, ki jih je organiziral DG-H in niso anonimni) in bodoče podatke, ki bodo zbrani v okviru novega postopka. Če ti podatki vsebujejo zdravstvene informacije, naj se pošljejo njenemu zdravniku);

ECB naj se naloži, da tožeči stranki plača 50.000 EUR zaradi nerazumne zamude pri izvedbi postopka;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki plača 5.000 EUR za stroške odvetnika, ki so nastali zaradi nezakonitih zdravniških postopkov;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki plača 50.000 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi nepravilnosti in zaradi nepotrebnega dodatnega bremena v zvezi z ugotavljanjem poklicne bolezni in nezmožnosti za delo;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki plača 25.000 EUR zaradi posega v čast in dobro ime tožeče stranke in zaradi nezakonitega poskusa prekinitve njene pogodbe o zaposlitvi;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki povrne razliko med invalidnino in polno plačo od januarja 2009;

ECB naj se naloži, da tožeči stranki plača 100.000 EUR zaradi izgube možnosti napredovanja;

ECB naj se naloži, da plača zaradi nepovišanja plače od leta 2009 plača izgubo v višini sedmih stopenj povišanja plače na leto (3.5 %);

ECB naj se naloži, da tožeči stranki stoodstotno povrne stroške zdravljenja, ki jih je imela od leta 2006 v povezavi z njeno boleznijo;

ECB naj se naloži plačilo zamudnih obresti v višini 8 % prisojenega zneska;

ECB naj se naloži plačilo stroškov postopka.