Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. november 2013 – Roulet mod Kommissionen

(Forenede sager F-72/12 og F-10/13) 1

(Personalesag – løn – vedtægtens artikel 66 – tidligere midlertidigt ansat i lønklasse AD 12 – ansættelse som tjenestemand i lønklasse AD 6 – udbetaling af løn svarende til en tjenestemands i lønklasse AD 12 – åbenbar fejl – tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb i henhold til vedtægtens artikel 85)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Josiane Roulet (Ottignies, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, é. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ansøgningen om erstatning indgivet af sagsøgeren i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, på grund af de fejl, der blev begået ved fastsættelsen af hendes rettigheder i forbindelse med tiltrædelsen af stillingen, og på grund af forsinkelsen i rettelsen af disse fejl. Dels påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om tilbagesøgning i henhold til vedtægtens artikel 85 af en del af sagsøgerens løn, der tidligere var midlertidigt ansat i lønklasse A4 (AD12) og dernæst tjenestemand i lønklasse AD6

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes i de forenede sager F-72/12 og F-10/13.

Josiane Roulet bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 258 af 25.8.2012, s. 29, EUT C 108 af 13.4.2013, s. 39.