Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. novembri 2013. aasta otsus – Roulet versus komisjon

(liidetud kohtuasjad F-72/12 ja F-10/13)

(Avalik teenistus – Töötasu – Personalieeskirjade artikkel 66 – Endine palgaastme AD 12 ajutine teenistuja – Töölevõtmine palgaastme AD 6 ametnikuna – Palgaastme AD 12 ametniku töötasu maksmine – Ilmne viga – Alusetult makstud summade tagasimaksmine personalieeskirjade artikli 85 alusel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Josiane Roulet (Ottignies, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja D. Martin)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud kahju hüvitamise nõue nende vigade eest, mida tehti tema õiguste kindlaksmääramisel tema teenistusse asumisel, ning nende vigade parandamisega viivitamise eest. Teiseks nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb hagejale, varem palgaastme A4 (AD12) ajutisele töötajale, hiljem palgaastme AD6 ametnikule, makstud töötasu sissenõudmist personalieeskirjade artikli 85 alusel.ResolutsioonJätta hagid liidetud kohtuasjades F-72/12 ja F-10/13 rahuldamata.Jätta J. Rouletʼ kohtukulud tema enda kanda ning mõista tema

 Martin)Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poo

lt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud kahju hüvitamise nõue nende vigade eest, mida tehti tema õiguste kindlaksmääramisel tema teenistusse asumisel, ning nende vigade parandamisega viivitamise eest. Teiseks nõue tühistada komisjoni otsus, mis käsitleb hagejale, varem palgaastme A4 (AD12) ajutisele töötajale, hiljem palgaastme AD6 ametnikule, makstud töötasu sissenõudmist personalieeskirjade artikli 85 alusel.ResolutsioonJätta hagid liidetud kohtuasjades F-72/12 ja F-10/13 rahuldamata.Jätta J. Rouletʼ kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.