Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 noiembrie 2013 – Roulet/Comisia

(Cauzele conexate F-72/12 și F-10/13)1

(Funcție publică – Remunerație – Articolul 66 din statut – Fost agent temporar cu gradul AD 12 – Recrutare în calitate de funcționar cu gradul AD 6 – Plata remunerației echivalente unui funcționar cu gradul AD 12 – Eroare vădită – Restituirea plății nedatorate potrivit articolului 85 din statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Josiane Roulet (Ottignies, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Gattinara și D. Martin, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziei de respingere a cererii de despăgubire formulate de reclamantă în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut, ca urmare a erorilor săvârșite la stabilirea drepturilor sale cu ocazia intrării în funcție și a întârzierii acumulate în corectarea acestor erori. Pe de altă parte, cererea de anulare a deciziei Comisiei având ca obiect restituirea unei sume din remunerația reclamantei, fost agent temporar cu gradul A4 (AD12), ulterior funcționar cu gradul AD6, în temeiul articolului 85 din statutDispozitivulRespinge acțiunile în cauzele conexate F-72/12 și F-10/13.Doamna Roulet suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.