Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

21 noiembrie 2013

Cauzele conexate F‑72/12 și F‑10/13

Josiane Roulet

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Articolul 66 din statut – Fost agent temporar cu gradul AD 12 – Recrutare în calitate de funcționar cu gradul AD 6 – Plata remunerației echivalente unui funcționar cu gradul AD 12 – Eroare vădită – Restituirea plății nedatorate potrivit articolului 85 din statut”

Obiectul:      Acțiuni formulate în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, potrivit cărora, prin cererea introductivă primită la grefa Tribunalului la 9 iulie 2012, înregistrată sub numărul F‑72/12, doamna Roulet solicită Tribunalului anularea deciziei Comisiei Europene, astfel cum rezultă dintr‑o notă din 20 decembrie 2011, privind recuperarea sumei de 172 236,42 euro în temeiul articolului 85 din statut și, cu titlu subsidiar, acordarea unor despăgubiri reclamantei pentru prejudiciile suferite, și, prin cererea introductivă primită la grefa Tribunalului la 3 februarie 2013, înregistrată sub numărul F‑10/13, doamna Roulet solicită Tribunalului anularea deciziei Comisiei din 28 martie 2012 în măsura în care respinge cererea sa de despăgubire din 13 ianuarie 2012 și obligarea Comisiei să o despăgubească până la concurența sumei de 172 236,42 euro sau, cu titlu subsidiar, până la concurența unei sume inferioare, pentru prejudiciile suferite

Decizia:      Respinge acțiunile în cauzele conexate F‑72/12 și F‑10/13. Doamna Roulet suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Restituire a plății nedatorate – Condiții – Neregularitate evidentă a vărsământului – Criterii

(Statutul funcționarilor, art. 85)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Condiții de admisibilitate – Excepție de litispendență – Acțiune în despăgubire – Concluzii referitoare la despăgubiri identice cu cele dintr‑o acțiune anterioară declarate inadmisibile – Lipsa litispendenței

1.      În ceea ce privește restituirea plății nedatorate, expresia „atât de evident”, ce caracterizează neregularitatea plății în sensul articolului 85 primul paragraf din statut, nu semnifică faptul că beneficiarul plăților nedatorate este dispensat de orice efort de reflecție sau de control, ci că această recuperare se datorează întrucât este vorba despre o eroare care nu poate fi omisă de un funcționar cu un grad normal de diligență care trebuie să cunoască normele care reglementează salariul său. În plus, trebuie să se țină seama, în fiecare caz în parte, de capacitatea funcționarului în cauză de a efectua verificările necesare. Elementele luate în considerare de instanța Uniunii, în această privință, privesc în special nivelul de răspundere a funcționarului, gradul acestuia și vechimea sa în muncă.

Pe de altă parte, nu este necesar ca funcționarul sau agentul temporar interesat să poată determina cu precizie, în exercitarea obligației de diligență care îi revine, întinderea erorii săvârșite de administrație. Este suficient, în această privință, ca el să aibă îndoieli asupra temeiniciei plăților în cauză pentru a fi obligat să se manifeste pe lângă administrație, pentru ca aceasta să efectueze verificările necesare.

(a se vedea punctele 48-50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 noiembrie 2002, Ronsse/Comisia, T‑205/01, punctele 46 și 47; 29 septembrie 2005, Thommes/Comisia, T‑195/03, punctul 124

2.      Atunci când există identitate de părți, de obiect și de motive între o acțiune și o acțiune depusă anterior, cea de a doua acțiune trebuie să fie respinsă ca inadmisibilă.

Întrucât concluziile referitoare la despăgubiri formulate în cadrul unei acțiuni depuse anterior au fost declarate inadmisibile pentru motivul că au fost prezentate prematur, nu se poate considera că Tribunalul Funcției Publice și‑a epuizat competența cu privire la concluziile identice referitoare la despăgubiri prezentate în cadrul unei acțiuni formulate ulterior.

(a se vedea punctele 86 și 87)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 19 septembrie 2006, Viena și alții/Parlamentul, F‑22/06, punctul 12 și jurisprudența citată