Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(tretji senat)

z dne 15. junija 2016

Zadeva F‑75/12

Daniel Wille
in
Bo Skovsboell

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Akt, ki ne posega v položaj – Nedopustnost tožbe – Predlog za odločitev brez odločanja o zadevi po vsebini – Člen 83 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero sta Daniel Wille in Bo Skovsboell predlagala razglasitev ničnosti „odločb“ z dne 21. novembra 2011 oziroma 5. marca 2012 o izračunu njunih pokojninskih pravic, priznanih v pokojninskem sistemu Evropske unije in pridobljenih predhodno v okviru drugega sistema, ter po potrebi odločb organa Evropske komisije za imenovanja z dne 19. aprila oziroma 29. junija 2012 o zavrnitvi njunih pritožb zoper „odločbi“ o izračunu navedenih priznanih pokojninskih pravic.

Odločitev:      Tožba se zavrže. Daniel Wille in Bo Skovsboell nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Predlog za priznanje pokojninske dobe za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo pri Uniji, v pokojninski sistem Unije – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(1), in Priloga VIII, člen 11(2))

Predlog za priznanje pokojninske dobe, poslan uradniku za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugega sistema, v pokojninski sistem Evropske unije, ne ustvarja zavezujočih pravnih učinkov, ki bi neposredno in takoj vplivali na pravni položaj naslovnika tega predloga, tako da bi bistveno spremenil njegov pravni položaj. Zato ni akt, ki posega v položaj, v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 18.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodbi z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točka 62, in Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, točka 58.