Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Wille och Skovsboell mot kommissionen

(Mål F-75/12)

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Avvisning av talan – Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Wille (Mouscron, Belgien) och Bo Skovsboell (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, därefter advokaterna J.-N. Louis och S. Orlandi, slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Baquero Cruz och D. Martin därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om tillgodoräknande av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid kommissionen och av beslutet om avslag på sökandenas klagomål.

Avgörande

Talan ogillas.

Daniel Wille och Bo Skovsboell ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________