Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Rüsselsheim (Saksamaa) 18. augustil 2014 – Sandy Siewert jt versus Condor Flugdienst GmbH

(kohtuasi C-394/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Rüsselsheim

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Kostja: Condor Flugdienst GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas erakorraline asjaolu määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses peab olema vahetult seotud broneeritud lennuga?

2.    Juhul kui hilisema lennu jaoks on olulised ka eelnenud lendudel aset leidnud erakorralised asjaolud, siis kas vajalikud meetmed, mida tegutsev lennuettevõtja peab määruse artikli 5 lõike 3 kohaselt võtma, peavad olema seotud üksnes erakorralise asjaolu takistamisega või ka pikema hilinemise vältimisega?

3.    Kui lennuettevõtja on enda ülesanded, mis on seotud lennukite käitamisega, usaldanud sõltumatult tegutsevatele kolmandatele isikutele, siis kas nende isikute tekitatud kahju võib pidada erakorraliseks asjaoluks määruse artikli 5 lõike 3 tähenduses?

4.    Juhul kui vastus 3. küsimusele on jaatav, siis kas hindamisel omab tähtsust see, kes (lennuettevõtja, lennujaama käitaja jne) on kolmandale isikule ülesanded usaldanud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).