Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) la 18 august 2014 - Sandy Siewert și alții/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-394/14)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Rüsselsheim

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Pârâtă: Condor Flugdienst GmbH

Întrebările preliminare

Împrejurarea excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 trebuie să privească în mod direct zborul rezervat?

În cazul în care împrejurări excepționale care au intervenit cu ocazia zborurilor anterioare sunt relevante în privința unui zbor efectuat ulterior, măsurile rezonabile pe care operatorul de transport aerian trebuie să le adopte în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din regulament trebuie să vizeze numai prevenirea apariției împrejurărilor excepționale sau și prevenirea unei întârzieri mai mari?

Trebuie calificate drept împrejurări excepționale, în sensul articolului 5 alineatul (3) din regulament, intervențiile terților care acționează pe proprie răspundere și cărora li s-au delegat funcții specifice operațiunilor unui transportator aerian?

În ipoteza în care a treia întrebare primește un răspuns pozitiv, prezintă relevanță cine (companie aeriană, operator aeroportuar etc.) a încredințat sarcinile terțului?

____________

1 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).