Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Cauza C‑394/14

Sandy Siewert și alții

împotriva

Condor Flugdienst GmbH

(cerere de decizie preliminară formulată de
Amtsgericht Rüsselsheim)

„Trimitere preliminară – Regulamentul de procedură – Articolul 99 – Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Întârziere prelungită a unui zbor – Dreptul pasagerilor la o compensație – Condiții de exonerare a operatorului de transport aerian de obligația sa de plată a unei compensații – Noțiunea «împrejurări excepționale» – Avion avariat de o scară mobilă de îmbarcare în cursul unui zbor anterior”

Sumar – Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2014

Transporturi – Transporturi aeriene – Regulamentul nr. 261/2004 – Compensarea și asistența pasagerilor în cazul anulării unui zbor – Exonerare de obligația de compensare – Condiție – Împrejurări excepționale – Noțiune – Avion avariat de o scară mobilă de îmbarcare – Excludere – Excepție

[Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (3)]

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că un eveniment cum este coliziunea dintre o scară mobilă de îmbarcare a unui aeroport și un avion nu poate fi calificat drept „împrejurare excepțională” care exonerează operatorul de transport aerian de obligația sa de a plăti o compensație pasagerilor în cazul întârzierii prelungite a unui zbor efectuat de acest avion.

Astfel, scări mobile de îmbarcare sau pasarele mobile sunt utilizate în mod necesar în contextul unui transport aerian de pasageri, permițându‑le să urce și să coboare din avion, așa încât operatorii de transport aerian se confruntă în mod obișnuit cu situații care rezultă din utilizarea unor astfel de scări mobile. În aceste condiții, coliziunea unui avion cu o asemenea scară mobilă trebuie considerată ca fiind un eveniment inerent exercitării normale a activității operatorului de transport aerian. În schimb, dacă prejudiciul a fost cauzat de un act exterior serviciilor normale ale unui aeroport, precum un act de sabotaj sau de terorism, acesta se înscrie în noțiunea de împrejurări excepționale, aspect pe care operatorul de transport aerian este obligat să îl demonstreze în fața instanței naționale.

(a se vedea punctele 19 și 22 și dispozitivul)