Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 2. února 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. v. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Věc C-64/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců1 , ve světle jeho znění a účelu chápáno v tom smyslu, že přiznává nezávislému obchodnímu zástupci bezpodmínečný nárok na provizi ze smlouvy uzavřené v době trvání smlouvy o obchodním zastoupení s třetí osobou, kterou jíž dříve pro obchod stejného druhu získal jako zákazníka, nebo takové právo může být smluvně vyloučeno?

____________

1 Úř. věst. 1986, L 382, s. 17