Language of document :

Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου

(Υπόθεση C-564/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Καθού: Βασίλειο του Βελγίου

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

–    να αναγνωρίσει ότι το Βασίλειο του Βελγίου, μη θεσπίζοντας, το αργότερο έως τις 25 Δεκεμβρίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος 1 ή, εν πάση περιπτώσει, μη κοινοποιώντας τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 16, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας·

–    να υποχρεώσει το Βασίλειο του Βελγίου, σύμφωνα με το άρθρο 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, να καταβάλει χρηματική ποινή ύψους 70.828,80 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως στην παρούσα υπόθεση, λόγω αθετήσεως της υποχρεώσεώς του να κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας 2011/98/ΕΕ·

–    να καταδικάσει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Τα κράτη μέλη όφειλαν, δυνάμει του άρθρου 16, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, να λάβουν τα αναγκαία εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη το αργότερο έως τις 25 Δεκεμβρίου 2013. Καθόσον το Βέλγιο δεν κοινοποίησε τα μέτρα πλήρους μεταφοράς της οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Με την προσφυγή της, η Επιτροπή προτείνει να επιβληθεί στο Βασίλειο του Βελγίου ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 70 828,80 ευρώ. Το ύψος της χρηματικής ποινής υπολογίστηκε λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας και της διάρκειας της παραβάσεως καθώς και του αποτρεπτικού αποτελέσματός της σε συνάρτηση με τη χρηματοδοτική ικανότητα του κράτους μέλους.

____________

1 ΕΕ L 343, σ. 1.