Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. února 2019 – Evropská komise v. Belgické království podporované: Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskem

(Věc C-564/17)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 328, 13.11.2017.