Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 4. veebruari 2019. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik, keda toetas: Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Iirimaa, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari

(kohtuasi C-564/17)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 328, 13.11.2017.