Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 4. februāra rīkojums – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste, ko atbalsta Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Īrija, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Itālijas Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārija

(Lieta C-564/17) 1

Tiesvedības valoda – franču

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 328, 13.11.2017.