Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. siječnja 2021. uputio Amtsgericht Lennestadt (Njemačka) – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG/NW

(predmet C-30/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Lennestadt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Tuženik: NW

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 1. Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1215/20121 tumačiti na način da je područjem primjene te uredbe obuhvaćen sudski postupak koji je društvo u državnom vlasništvu u svrhu naplate naknade kaznene naravi zbog neovlaštenog korištenja ceste za koju se plaća cestarina pokrenulo protiv fizičke osobe s domicilom u drugoj državi članici?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)