Language of document :

2021 m. sausio 15 d. Sąd Okręgowy w Łodzi (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TM / EJ

(Byla C-28/21)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Łodzi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: TM

Atsakovė: EJ

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB1 dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo 3 straipsnyje vartojama formuluotė „kiekviena valstybė narė <...> imasi visų tinkamų priemonių“ turi būti aiškinama taip, kad valstybė narė teisės aktuose turi numatyti, kad pagal civilinės atsakomybės draudimą draudikas turi visiškai atlyginti žalą, įskaitant įvykio padarinius, susijusius su nukentėjusiojo asmens negautu pelnu?

____________

1 OL L 263, 2009, p. 11.