Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2021 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 16 decembrie 2020 în cauza T-315/19, BT/Comisia

(Cauza C-117/21 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenți)

Celelalte părți din procedură: BT, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Concluziile

Anularea Hotărârii din 16 decembrie 2020, BT/Comisia (T-315/19);

respingerea acțiunii în primă instanță;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei în primă instanță;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe o eroare de drept privind criteriile de apreciere a legalității alegerilor făcute de legiuitor și pe o încălcare a obligației de motivare (punctele 42, 49 și 57 din hotărârea atacată). Comisia apreciază următoarele:

- Tribunalul nu a respectat principiul potrivit căruia aprecierea legalității unui act al Uniunii în raport cu drepturile fundamentale nu poate avea la bază afirmații întemeiate pe consecințe ale acestui act într-un anumit caz;

- nelegalitatea unei dispoziții din statut nu se poate întemeia pe caracterul „nerezonabil” al alegerii făcute de legiuitor;

- Tribunalul nu a luat în considerare toate elementele care caracterizează cele două situații care trebuie comparate, cu încălcarea principiilor stabilite în Hotărârea HK/Comisia (C-460/18 P).

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea principiului nediscriminării, întrucât Tribunalul a considerat comparabile situațiile prevăzute la articolele 18 și 20 din anexa VIII la Statutul funcționarilor (punctele 51-63 din hotărârea atacată). Comisia susține următoarele:

- data căsătoriei nu este singurul criteriu care face distincție între articolele 18 și 20 din anexa VIII la statut. Distincția constă într-o serie de elemente pe care Tribunalul a refuzat să le ia în considerare;

- Tribunalul ar fi trebuit să ia în considerare finalitatea duratei minime a căsătoriei în cele două dispoziții în discuție, ceea ce ar fi evidențiat diferențele dintre acestea;

- discriminarea pe motive de vârstă nu este demonstrată.

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale și pe mai multe încălcări ale obligației de motivare (punctele 66-93 din hotărârea atacată):

primul aspect al motivului este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale, constând în refuzul de a face distincție între consecințele decesului funcționarului asupra soțului supraviețuitor după cum căsătoria a fost încheiată înaintea serviciului sau după acesta (punctele 87 și 88 din hotărârea atacată);

al doilea aspect al motivului este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea obiectivului de prevenire a fraudelor și pe o încălcare a obligației de motivare (punctele 66-84 din hotărârea atacată);

al treilea aspect al motivului este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea obiectivului de protejare a echilibrului financiar al sistemului de pensii al Uniunii (punctele 85-93 din hotărârea atacată).

____________