Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 17. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Köln - Nemčija) – Deutsche Lufthansa AG/ZR

(Zadeva C-107/21)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 182, 10.5.2021.