Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 27 ianuarie 2021 – FCC Česká republika s.r.o.

(Cauza C-43/21)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Recurentă: FCC Česká republika s.r.o.

Intimate: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

cu participarea: Ministerstvo životního prostředí

Întrebarea preliminară

Articolul 3 punctul 9 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)1 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „modificare substanțială” a unei instalații trebuie interpretată și în sensul prelungirii perioadei de funcționare a unui depozit de deșeuri, chiar dacă nu a avut loc o modificare a suprafeței maxime autorizate și nici a capacității totale admisibile a depozitului de deșeuri?

____________

1 JO 2010, L 334, p. 17.