Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. janvārī iesniedza Landgericht München (Vācija) – Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG un Harting Electric GmbH & Co. KG

(Lieta C-44/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht München

Pamatlietas puses

Prasītāja: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Atbildētājas: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG un Harting Electric GmbH & Co. KG

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2004/48/EK 1 9. panta 1. punktam atbilst situācija, kad tiesvedībā par pagaidu noregulējumu kompetentās federālo zemju augstākās tiesas pēdējā instancē principā noraida pagaidu pasākumu veikšanu saistībā ar patentu pārkāpumu, ja apstrīdētais patents nav ticis atstāts spēkā pirmās instances iebildumu vai spēkā neesamības atzīšanas tiesvedībā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV 2004, L 157, 45. lpp.).