Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 29. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) – Prestige and Limousine, S.L./Área Metropolitana de Barcelona

(Lieta C-50/21)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pamatlietas puses

Prasītāja: Prestige and Limousine, S.L.

Atbildētājs: Área Metropolitana de Barcelona

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 49. pants un 107. panta 1. punkts nepieļauj tādus valsts normatīvus un administratīvus aktus, ar kuriem bez pamatota iemesla pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili (VTC 1 ) izsniedzamo licenču skaits ir ierobežots līdz vienai vai mazāk nekā vienai licencei attiecībā pret katrām trīsdesmit taksometru licencēm?

Vai LESD 49. pants un 107. panta 1. punkts nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, ar kuru bez pamatota iemesla ir noteikts, ka jāsaņem otra atļauja, un noteiktas papildu prasības attiecībā uz VTC transportlīdzekļiem, ar kuriem šos pakalpojumus vēlas sniegt pilsētteritorijā?

____________

1 Vehículo de turismo con conductor – Vieglais pasažieru automobilis ar vadītāju.