Language of document :

Pritožba, ki jo je 28. januarja 2021 vložila Topcart GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-377/19, Topcart GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-48/21 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Topcart GmbH (zastopnik: M. Hoffmann, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Carl International

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 12. maja 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnica nosi svoje stroške.

____________