Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2012 – Donati v. ECB

(Věc F-63/09)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Stížnost na psychické obtěžování – Správní vyšetřování – Přístup k vyšetřovacímu spisu – Předání spisu osobám obviněným ve stížnosti – Povinnost zachování důvěrnosti – Dodržování práva na obhajobu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Paola Donati (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: F. Feyerbacher a N. Urban, zmocněnci, B. Wägenbaur, adovkát)Předmět věciVeřejná služba – Zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky nezabývat se tvrzeními žalobkyně o údajném psychickém obtěžování, které utrpěla, jakož i náhrada utrpěné nemajetkové újmyVýrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Paola Donati ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou centrální bankou.