Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2012. aasta otsus – Donati versus EKP

(kohtuasi F-63/09)1

(Avalik teenistus – EKP personali teenistustingimused – Kaebus psühholoogilise ahistamise kohta – Haldusjuurdlus – Juurdlustoimikuga tutvumine – Toimiku edastamine kaebuses süüdistatud isikutele – Konfidentsiaalsuskohustus – Kaitseõiguste tagamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paola Donati (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Feyerbacher ja N. Urban ning advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada EKP otsus lükata tagasi väidetavat hageja psühholoogilist ahistamist käsitlevad süüdistused ning jätta rahuldamata mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta P. Donati kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Keskpanga kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 205, 29.8.2009, lk 50.