Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Diċembru 2012 – Donati vs BĊE

(Kawża F-63/09) 1

(Servizz pubbliku – Persunal tal-BĊE – Ilment dwar fastidju psikoloġiku – Investigazzjoni amministrattiva – Aċċess għall-fajl tal-investigazzjoni – Trażmissjoni tal-fajl lill-persuni involuti fl-ilment – Dmir ta’ kunfidenzjalità – Rispett tad-drittijiet tad-difiża)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Paola Donati (Frankfurt am Main, il-Ġermanja) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew (rappreżentanti: F. Feyerbacher u N. Urban, aġenti, B. Wägenbaur, avukat)

Suġġett

Servizz pubbliku – L-annullament tad-deċiżjoni tal-BĊE li ma jkomplix jeżamina l-allegazzjonijiet dwar l-allegat fastidju psikoloġiku li sofriet ir-rikorrenti, kif ukoll li ma jkomplix jeżamina l-kumpens għad-dannu sofrutDispożittivIr-rikors huwa miċħud.P. Donati għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata għall-ispejjeż tal-Bank Ċentrali Ewropew.