Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 декември 2013 г. — Birkhoff/Комисия

(Дело F-60/09 DEP)

(Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Gerhard Birkhoff (Исни, Германия) (представител: C. Inzillo, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Диспозитив

Липсва основание за произнасяне по искането за определяне на съдебните разноски по дело F-60/09 DEP, Birkhoff/Комисия.Всяка страна понася съдебните разноски, направени от нея във връзка с настоящото производство по определяне на съдебните разноски.