Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) esimehe 5. detsembri 2013. aasta määrus – Birkhoff versus komisjon

(kohtuasi F-60/09)

(Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Isny, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Inzillo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Resolutsioon

Vajadus teha otsus kohtukulude kindlaksmääramise taotluse kohta on kohtuasjas F-60/90 DEP: Birkhoff vs. komisjon ära langenud.

Jätta käesoleva kohtukulude kindlaksmääramise menetluse kulud iga poole enda kanda.