Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 10.4.2014 – Strack v. komissio

(Asia F-61/09)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

____________

1    EUVL C 193, 15.8.2009, s. 36.