Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 10. travnja 2014. – Strack protiv Komisije

(Predmet F-61/09)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 193, 15.8.2009., str. 36.