Language of document :

2014 m. balandžio 10 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Strack / Komisija

(Byla F-61/09)1

Proceso kalba: vokiečių

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 193, 2009 8 15, p. 36.